Betydelsen av ´Alîs position till profeten som Hârûns till Mûsâ

Beträffande Sa´d bin Abî Waqqâs hadîth i vilken profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lät ´Alî stanna hemma [i al-Madînah] i samband med slaget vid Tabûk, sade ´Alî:

”Allâhs sändebud! Skall du lämna mig bland kvinnor och barn?”

Då sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Behagas du inte av att ha en likadan position till mig som Hârûn hade till Mûsâ bortsett från att det inte finns någon profet efter mig?”1

Och i en annan rapportering står det:

”… med mig.”

Denna hadîth betyder inte att han skulle ha makten efter hans död, utan bara i al-Madînah under tiden som han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var i Tabûk. På samma sätt gav Mûsâ makten till Hârûn när han skulle bege sig till Tûr. Hur kan det betyda kalifatet efter hans död när Hârûn dog innan Mûsâ?

1 Muslim (1556).