Betvivlar otrognas otro

al-Qâdhî ´Iyâdh nämnde några blasfemiska uttalanden som han har citerat från andra imamer. De flesta råder det samstämmighet om. Några av dem är följande…

Den som inte gör Takfîr på andra religionsutövare än muslimer, såsom nasaréer, eller tvivlar på deras otro eller anser att deras lära är korrekt är själv otrogen ehuru han visar och bekänner islam.

Otrogen är också han som fastslår att hela samfundet är vilset eller beskyller följeslagarna för otro.

Detsamma gäller personen som gör en handling som enligt samstämmighet endast görs av otrogna – han är otrogen fastän han säger sig vara muslim. Exempel på sådana handlingar är Sudjûd till korset eller elden och besök i kyrkor med nasaréer och i deras typiska klädsel.

Samma sak kan sägas om personen som förnekar Makkah, Huset, Den heliga moskén eller vallfärdens ritualer och påstår att den ska utföras på ett annat vis eller inte säger sig veta att Makkah verkligen är Makkah och dylikt. Den som uttalar sig så är tvivelsutan otrogen om han antas veta det och har levt länge bland muslimer. Om han nyligen har konverterat till islam eller nyligen börjat leva bland muslimer, lär vi honom det. Därefter ursäktas han inte längre.

Så döms även personen som ändrar på något i Qur’ânen, påstår att den inte är mirakulös, säger att inget i himlarna eller på jorden bevisar Allâhs (ta´âlâ) existens, dementerar paradiset, helvetet, uppståndelsen och räkenskapen eller erkänner dem men menar att paradiset, helvetet, uppståndelsen, belöningen och straffet har en annan dold mening eller säger att imamerna är bättre än profeterna.