Betning mot ledarens order

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/849)

1135 – Jag frågade min fader om en ledare som ger rörelserestriktioner till armén. Samtidigt ligger byar till öster och väster om dem och de behöver betesmarker till djuren och äta. Får någon trotsa ledaren och låta riddjuren beta? Han svarade:

Hur ser han på att djuren betar? Nej, de är olydiga om de trotsar honom. Jag anser inte att de ska göra det. Jag tycker inte om det.”

Han såg hårt på deras trots och sade:

De är olydiga om de trotsar honom.”