Zakât-ul-Fitr till utlandet

Publicerad: 2012-04-19
Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: al-Muntaqâ (2/316)

 

Fråga: Får man betala Zakât-ul-Fitr i landet som man bor i med tanke på att det finns fattiga i mitt hemland?

Svar: Grundregeln är att Zakât-ul-Fitr skall betalas i landet i vilket egendomen finns. Om landet som egendomen finns i inte har fattiga muslimer, betalar man det till närmste landet i vilket det finns fattiga muslimer. Det är som sagt grundregeln.