Betalning av lån i andra valutor

Fråga: Jag lånade en person en summa pengar i dollar. Vi kom överens om att jag skulle få dollar tillbaka. Nu är det så att dollars värde har ändrats från den dagen och är mer värd nu. Numer är skillnaden stor på priset. Är detta ränta?

Svar: Om borgenären lånar ut dollar är det endast dollar som gäldenären har på sitt samvete, oavsett om det har satts som krav eller inte. Detsamma gäller om han lånar pengar i den saudiska valutan. Gäldenären är inte ålagd att ge tillbaka mer än det. Det spelar ingen roll om valutan har stigit, sjunkit eller förblivit.

Så om borgenären lånar ut en summa dollar som motsvarar 5 SAR som sedan stiger så att den motsvarar 10 SAR är gäldenären skyldig att betala tillbaka i dollar ehuru den har stigit i förhållande till den saudiska valutan. Detsamma gäller om borgenären lånar ut dollar som motsvarar 5 SAR som sedan sjunker i värde så att den motsvarar 3 SAR. I helhet är man endast skyldig att betala tillbaka det man har lånat.

Om gäldenären kommer överens med borgenären att betala tillbaka lånet i en annan valuta är det okej förutsatt att den dagens värde betalas tillbaka och att de inte skiljs åt om det finns något mellan dem.

Sammanfattningsvis är gäldenären som lånade dollar inte ålagd att betala tillbaka något annat än dollar utan hänsyn till om valutan har stigit eller sjunkit.

Därtill är det ingen ränta heller om värdet stiger. Poängen ligger i att betala tillbaka lånet oavsett om dess värde har stigit eller sjunkit.