Betalning av lån i andra valutor 3

Fråga: För tre år sedan lånade jag 10.000$. Nu skall jag betala tillbaka lånet i en annan valuta. Långivaren vill ha tillbaka pengarna i dagsvärdet och inte värdet som de hade för tre år sedan…

Svar: Så är det. Det skall vara i dagsvärdet, den dag då lånet betalas tillbaka.

Fråga: Som ni vet har dollarn stigit oerhört mycket varför jag förlorar på det. Är jag ålagd detta?

Svar: Du skall betala tillbaka det som du har lånat av honom ehuru valutan har gått upp. Du skall ge tillbaka den summa som du har lånat av dollar eller någon annan valuta. Det spelar ingen roll om värdet har gått upp. Det är hans rättighet som du har på ditt samvete.