Betalas Zakât-ul-Fitr för fostret i magen?

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (18/263)

Fråga: Betalas Zakât-ul-Fitr för fostret i magen?

Svar: Det är rekommenderat och inte obligatoriskt.