Betalas allmosa på hyresfastigheter?

Fråga: Betalas allmosa på hyresfastigheter?

Svar: Allmosa betalas inte på fastigheter ämnade för uthyrning eller boende. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Muslimen är inte skyldig att betala allmosa på sin slav eller häst.”1

Fastigheten som du hyr ut är för egen vinning. Dock måste du betala allmosa på inkomsten som du besitter ett år efter att hyreskontraktet skrivits på. Skulle du spendera pengarna inom det året faller plikten. Allmosa på egendomar måste ju bara betalas om de har funnits ett helt år.

Låt säga att du hyr ut ett hus för 10.000:- Du får 5000:- när kontraktet skrivs och spenderar summan inom ett halvår. Sedan får du 5000:- för det andra halvåret som du också spenderar inom ett halvår. Därmed är du inte ålagd att betala allmosa på inkomsten, ty den har inte funnits ett helt år. Således faller allmosans plikt. Däremot måste du betala allmosa på inkomsten om den ligger sparad ett helt år från och med att hyreskontraktet skrevs och inte från och med att du tar emot den.

1al-Bukhârî (1464) och Muslim (982).