Betalas allmosa på handelsvaror?

Fråga: Betalas allmosa på handelsvaror?

Svar: Sett till att handelsvaror är egendomar är det obligatoriskt att betala allmosa på dem. Allâh (ta´âlâ) sade:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً

”Tag då emot något av dem som välgörenhet.”1

Likaså åsyftar handelsvaror valutor, det vill säga guld och silver; guldmynt och silvermynt. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade

”Handlingarna räknas endast utmed avsikterna och var och en får vad han har avsett.”2

Handelsvaror utgör majoritetens egendomar idag. Om vi hade sagt att det inte är obligatoriskt att betala allmosa på dem skulle stora mängder allmosor runnit ut i sanden. Åsikten som säger att det inte är obligatoriskt att betala allmosa på handelsvaror är svag eftersom den är grundlös.

19:103

2al-Bukhârî (1) och Muslim (1907).