Betalar mer och mindre Zakât-ul-Fitr

Fråga: Är det föraktfullt att betala mer i Zakât-ul-Fitr än vad plikten begär?

Svar: Det är tillåtet och inte föraktfullt, menar de flesta lärde däribland ash-Shâfi´î och Ahmad. Det sägs dock att Mâlik anser det vara föraktfullt.

Däremot är alla lärde ense om att det är olovligt att betala mindre än vad plikten kräver. Men är det obligatoriskt att betala en Sâ´1, en halv Sâ´ eller mer än så? Därom tvista de lärde – och Allâh vet bättre.

1Ibn ´Uthaymîn sade:

”En profetisk Sâ´ motsvarar 2040 gram.” (Madjmû´-ul-Fatâwâ (19/110))