Betalar mer allmosa för säkerhets skull

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (18/143)

Fråga: Är det tillåtet att betala mer allmosa för säkerhets skull?

Svar: Det är harmlöst för en människa att betala sin obligatoriska allmosa samt mer därtill med avsikten att tillägget är voluntärt och frivilligt. Dörrarna till voluntära och frivillga handlingar står vidöppna.