Betalar extra Zakât-ul-Fitr med syftning på välgörenhet

Fråga: Är det tillåtet att betala extra Zakât-ul-Fitr med syftning på välgörenhet?

Svar: Ja, det är tillåtet. Det är vad som görs av vissa som skall exempelvis betala Zakât-ul-Fitr för tio personer varpå de köper en säck ris som täcker fler än tio personer. Han ger bort hela säcken för sig själv och sin familj. Det är tillåtet om han är säker på att säcken räcker till. Det enda som är obligatoriskt med vetskapen om volymen är mängden. Om vi vet att mängden i säcken är uppnådd, får vi ge hela den till den fattige.