Betalar brorsbarnens allmosor utan deras vetskap

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (18/309)

Fråga: Efter att en man dog och lämnade efter sig flera barn, tog hans bror och deras farbror på sig ansvaret att försörja dem och betala deras allmosor. Numera är barnen vuxna; döttrarna är gifta och vissa män arbetar eller studerar. Får han fortfarande betala deras allmosor utom deras vetskap, sett till att han fortfarande förfogar över deras arv?

Svar: Så fort barnen blir könsmogna och är sinnesfriska och äger sunt förnuft för att kunna förvalta en egendom, upphävs farbrorns förmyndarskap så länge de inte låter honom vara deras ställföreträdare. Med det sagt får han inte betala deras allmosor utan deras tillstånd.