Betalar allmosa för fattig man

Fråga: Jag har en summa pengar som en svag man har lämnat hos mig för att jag skall förvara dem åt honom. De har legat hos mig ett helt år nu. Får jag betala allmosa från mina egna pengar å hans vägnar eftersom hans summa är liten och han är fattig?

Svar: Allmosan är en väldig dyrkelse och en av islams väldiga pelare. Ingen dyrkelse får göras utan avsikt. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Handlingarna räknas endast utmed avsikterna och var och en får vad han har avsett.”1

Alltså är det inte tillåtet att betala allmosa å någons vägnar så länge inte givaren är anförtrodd. För övrigt är det otillåtet. Om du betalar allmosa å hans vägnar utan hans anförtroende, så har han inte avsett att betala den. Och om betalningen sker utan avsikt så är den också ogiltig.

1al-Bukhârî (1) och Muslim (1907).