Betalade inte allmosa på pengarna på kontot

Fråga: Det finns en kvinna som inte kände till domarna om allmosan. Under tiden hade hon pengar på bankkontot som hon inte har betalat allmosa på. Måste hon betala allmosa för de tidigare åren?

Svar: Tvivelsutan. Hon har allmosan på sitt samvete för alla åren.