Betalad allmosan i förtid

Fråga: Får jag betala allmosan innan ett år har gått eller måste ett år ha gått?

Svar: Det får du göra. Du får betala allmosan varje år exempelvis en månad eller två månader innan året har gått. al-´Abbâs betalade sin allmosa i förtid på sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid. Det är alltså tillåtet att betala allmosan innan dess tid har gått in. Det finns inget som säger emot det.