Besvärligt att väcka sonen till Fadjr i moskén

Fråga: Jag har en son som är sju år gammal. Jag tycker att det är besvärligt att väcka honom till Fadjr och i synnerhet när det är kallt. Måste jag ta med honom till moskén eller får han be hemma i tid?

Svar: Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Befall era barn att förrätta bönen när de är sju år och slå dem för den när de är tio år och skilj deras madrasser åt.”

Om han besväras av att gå till moskén på grund av den stränga kylan, så får han be hemma. Det är inga problem. Hans bön är trots allt frivillig och inte obligatorisk. Det är alltså inga problem. Det viktiga är att han ber och växer upp med bönen.