Besvärliga fruar

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (1/1/334-335)

173 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det finns inte en kvinna som besvärar sin make i jordelivet utan att hans hustru från paradisets kvinnor säger: ”Besvära inte honom, må Allâh bekriga dig! Han är bara en gäst hos dig. Snart lämnar han dig för att sluta sig till oss.”1

Som du ser varnar hadîthen besvärliga hustrur.

1at-Tirmidhî (1174), Ibn Mâdjah (2014) och Ahmad (5/242). God och främmande enligt at-Tirmidhî. Autentisk berättarkedja enligt al-Albânî i ”as-Sahîhah” (173).