Besvärande människor i moskén

Imâm Abû ´Umar Yûsuf bin ´Abdil-Barr al-Qurtubî (d. 463)

at-Tamhîd (6/422)

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som äter vitlök eller lök skall undvika oss, eller undvika vår moské, och stanna i sitt hem. Änglarna besväras av det som besvärar människorna.”1

Hadithen bevisar att vitlöksätaren ska hållas borta från moskén och köras ut ur den. Om anledningen till denna utgång ur moskén ligger i att han besvärar andra, kan det besväret jämföras med allting annat som besvärar hans grannar i moskén. Exempel på det är att han är ful i munnen, ger sig på och förtalar dem i moskén, stinker på grund av sitt yrke eller bär på en smittsam sjukdom som spetälska och andra sjukdomar. Om en människa besitter något som besvärar folk och befinner sig i moskén varpå de vill ta och köra ut honom ur moskén, får de lov att göra det så länge orsaken finns. När orsaken avtar får han lov att återvända till moskén.

1al-Bukhârî (7359).