Besvär medför underlättnad

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Sahîh al-Bukhârî (3/100-101)

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

40 – Kapitel om att det är tillåtet att be hemma på grund av regn eller någon annan orsak

666 – ´Abdullâh bin Yûsuf berättade för oss: Mâlik underrättade oss, från Nâfi´, från Ibn ´Umar som en kall natt ropade till bön. Därefter sade han:

ألا صلوا في الرحال

”Be i lägren!”

Sedan sade han: ”Under kalla eller regniga resenätter befallde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) böneutroparen att ropa till bön och säga därefter:

ألا صلوا في الرحال

”Be i lägren!”1

Hadîthen bevisar att det är tillåtet att be hemma om det regnar ute eller på grund av någon annan orsak. Om det finns en orsak som försvårar bön i samling, är det harmlöst att be hemma. Tillståndet baseras på islams allmänna princip ”besvär medför underlättnad” som är hämtad ur vår Herres (´azza wa djall) ord:

يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْر

”Allâh vill göra det lätt – inte tungt – för er.”2

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Han har inte lagt på er svåra eller tunga plikter i religionen.”3

När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skickade iväg kallare brukade han alltid säga till dem:

”Underlätta och försvåra inte. Ge glada budskap och avskräck inte. Ni har skickats för att underlätta, inte för att försvåra.”4

Dessvärre gör många kallare idag rena motsatsen; de försvårar och underlättar inte. Även om de inte säger det direkt så visar de det indirekt.

Måhända säger någon att underlättnaden kan få folk att ta lätt på saker och ting. Jovars, men allt är relativt. Därför kan vi läsa texter som tar upp straff och ingen förlåtelse och vice versa. För övrigt gäller principen ”besvär medför underlättnad”.

1Muslim (697).

22:185

322:78

4al-Bukhârî (2641).