Besvärligt att kallas för ”Salafî”?

Fråga: Det finns ungdomar som besväras av att kalla sig själva för ”Salafî”. Vad anser ni om det?

Svar: Varför besväras de? Anser de att en tillskrivning till Salafiyyah är bristfällig? Är det inte att tillskriva sig Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare och dem som följde dem av lärda, Fiqh-vetare, Hadîth-vetare och Qur’ân-tolkare med korrekt troslära och följer sanningen i Qur’ânen och profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) autentiska Sunnah utmed Salafs förståelse – oavsett tid och plats? Är det en brist att tillskriva sig dessa för att man skall känna sig besvärad?

Om en person avser att sträva efter Salafs metodik och följer den och säger att han är Salafî, hoppas vi – om Allâh vill – på det bästa för honom. Däremot finns det en risk att han straffas för att han besväras av det.