Bestrykningens tillvägagångssätt

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/117)

149 – Jag hörde min fader bli frågad om bestrykningens tillvägagångssätt. Han svarade:

”Streck ska dragas med fingrarna. Så har vi hört,” och visade med sin hand.”