Bestrykning av plåster

Fråga: Får jag bestryka ett litet plåster på ett sår?

Svar: Ja. Plåster är som gasbinda. Poängen ligger i det som täcker såret. Om plåstret täcker såret, skall det bestrykas.