Bestrykning av läderstrumpor

´Allâmah Muhammad bin ´Abdil-´Azîz bin Mâni´ (d. 1385)
Hâshiyah ´alâ al-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 70

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

114 – Allt vi finner oklart säger vi ”Allâh vet bättre” till.

115 – Vi tillåter bestrykning av läderstrumpor, såväl för hemmastadda som för resenärer. Så har det rapporterats.

FÖRKLARING

Ty det har bekräftats från profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) handlingar och tal via sjuttio följeslagare, vilket al-Hasan sade1. Ahmad sade:

”Jag känner inget obehag med att bestryka läderstrumpor. Det finns fyrtio hadîther från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare om det.”2

as-Suyûtî konstaterade att bestrykning av läderstrumpor har rapporterats av mångtaliga återberättare och sade:

Sjuttiofem – däribland de tio – återberättar

”Den som ljuger” och lägg till

hadîthen om lyfta händer,

Dammen och bestrykningen3

De enda som förnekar bestrykning av läderstrumpor är Ahl-ul-Bid´a som Râfidhah som inte tyglas av bekräftad Sunnah utan istället förkastar den med osunda åsikter.

1Se ”al-Awsat” (1/433) av Ibn-ul-Mundhir.

2Se ”al-Mughnî” (1/361) av Ibn Qudâmah.

3al-Alfiyyah, sid. 70