Bestrykning av läderstrumpor hör till dogmen

al-Barbahârî sade:

”Det är Sunnah att bestryka läderstrumporna.”

Bestrykning av läderstrumporna är Sunnah. Frågan har adderats till de dogmatiska frågorna då vissa innovatörer förnekade den. Några av dem är Khawâridj och Shî´ah. Deras argument är att handlingen inte nämns i Qur’ânen. Handlingen är däremot bekräftad i profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah via flera följeslagare. Att frågan förnekas är ett av Ahl-ul-Bid´ahs kännetecken. Å andra sidan bekräftar Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah den då den är bevisad.