Bestrykning av kvinnans slöja

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

al-Qawâ´id an-Nûrâniyyah (1/93-95)

Imâm Ahmad (rahimahullâh) har en bok vid namn ”al-Mash ´alâl-Khuffayn” vari han citerar profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare gällande bestrykning av läderstrumpor, strumpor, turbaner och till och med kvinnornas slöjor – vilket profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustru Umm Salamah (radhiya Allâhu ´anhâ) och andra brukade göra – och mössor – vilket gjordes av Abû Mûsâ och Anas. Den lärd som begrundar det inser vilket dygd Ahl-ul-Hadîth besitter. Därtill är det uppenbart att den omnämnda bestrykningen är överensstämmande med analogin. De lärde som förhåller sig passivt till sakfrågan gör så för att de bekräftar det som rapporteras och bävar för att tillämpa analogi utav fromhet.

Ahmad har inga delade åsikter om någonting från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), däribland hadîther om bestrykning av turban och strumpor samt bestrykningens tidsfrist. Däremot har han delade åsikter om det som rapporteras från följeslagarna, liksom kvinnornas slöjor och låga mössor. Dock är det allom bekant att tillstånd i denna fråga påminner om föreskriftens fundament. Dessutom stämmer de överens med profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bekräftade rapporteringar.