Bestrykning av huvud och turban

Ahmad bin Muhammad bin Hâni’ at-Tâ’î sade:

”Jag hörde Abû ´Abdillâh [Ahmad bin Hanbal] bli frågad om hur huvudet bestryks. Han svarade: ”Såhär.” Han placerade sina händer vid hårfästet, förde dem bakåt till nacken och sedan tillbaka dithän han började. Han gjorde allt det i en och samma veva. Han tog inte upp händerna från huvudet. Därefter sade han: ”Detta är utmed ´Abdullâh bin Zayds hadîth.”

Ahmad bin Muhammad bin Hâni’ at-Tâ’î sade:

”Jag hörde Abû ´Abdillâh bli frågad om strykning av turban och ifall han tillåter det. Han sade: ”Ja.” Abû ´Abdillâh sade att handlingen rapporteras från fem olika vägar från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).”