Bestryker ansiktet efter åkallan

Fråga: Vad är domen för att bestryka ansiktet efter åkallan?

Svar: Det har inte bekräftats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Alltså är det bättre att inte göra det.