Bestraffning för gammal synd innan studier

Fråga: En person begår oförskämda synder och sedan ångrar sig inför Allâh och blir bra och bestämmer sig för att söka kunskap hos de lärda. Är det bättre för denne att få sitt straff för att rena sig?

Svar: Nej. Han skall dölja sig själv. Det räcker med ångern. I och med att Allâh har dolt honom skall han dölja sig själv. Det räcker med ångern och lov och pris tillkommer Allâh.