Bestämd tidsgräns mellan gravbesök?

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (15)

Fråga: Finns det någon bestämd tidsgräns mellan gravbesöken?

Svar: Nej, men de ska inte vara frekventa.

Fråga: Är det föreskrivet att besöka dem efter ´Îd-bönerna?

Svar: Nej. Varken fredagar eller högtidsdagar ska utses till gravbesök. Gravar besöks när möjlighet uppstår, oavsett dag.