Besök till grottan Hirâ’, berget Thawr och moskén Qiblatayn

Fråga: Vad är domen för att besöka profetiska platser som grottan Hirâ’, berget Thawr och moskén Qiblatayn?

Svar: I fall besöket handlar om Tabarruk via dem eller utav en dogm om deras dygder, så är det en innovation. Det är inte tillåtet. Dock är det harmlöst att besöka dem för kunskapens skull. I fall besöket handlar om Tabarruk via dem eller utav en dogm om att det är föreskrivet och dygdigt, så är det en innovation. Det är inte tillåtet.