Besök inte sådana släktingar

Fråga: Jag fruktar att mina släktingar förhäxar mig om jag går för att besöka dem. Hur skall jag skydda mig själv innan jag går till dem?

Svar: Gå inte till dem. Du skall inte gå till dem om de utövar magi. Lämna dem. [Oklart ljud]