Besök hos rökande fader som tittar på TV

Fråga: När jag besöker min fader sitter vi i samma rum. Han kan då börja titta på TV och röka. Hur skall jag råda honom med tanke på att han är mycket sträng mot oss? Jag befarar väldiga synder om jag sitter med honom.

Svar: Råd honom vänligt, mjukt och sympatiserande. Råd honom på det bästa sättet. Antingen tar han till sig rådet eller också får du låta bli att sitta med honom när han syndar. Håll dig borta från honom när han syndar. Om han vägleds och tar emot tillkommer Allâh lov och pris.