Besök hos och försörjning av di-moder

´Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î (d. 1422)

Qam´-ul-Mu´ânid, sid. 309

Fråga: En kvinna har ammat mig. Är jag skyldig att förse henne och hennes barn med besök och försörjning?

Svar: Beträffande besök, så räknas hon som din moder. Besök henne. Du är dock inte skyldig att försörja henne, men gör du det så är det bara bra. Det är alltså en fin handling och inte obligatoriskt.