Besök av platser relaterade till profeten

Fråga: Vad är domen för att besöka platser som är relaterade till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som bergen Hirâ’ och Uhud och Qiblatayn-moskén?

Svar: Om besöket görs utav Tabarruk, hopp om välsignelse, eller för att man tror att det är föreskrivet att besöka dem är det en innovation. Det är inte tillåtet. Om besöket görs endast för att se platserna är det okej. Att besöka dessa platser utav Tabarruk, hopp om välsignelse, eller för att man tror att det är föreskrivet och belönande att besöka dem är en innovation. Det är inte tillåtet.