Beslutar sig för vallfärd på vägen

Imâm Abûl-Qâsim ´Abdullâh bin Muhammad al-Baghawî (d. 317)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad bin Hanbal, sid. 55-56

30 – Jag hörde Ahmad bli frågad om en man som är på väg till ett ärende och avser inte att vallfärda. Efter att han har passerat Dhûl-Hulayfah beslutar han sig för att vallfärda. Han svarade:

Han ska återvända till Dhûl-Hulayfah och gå in i Ihrâm därifrån.”

31 – Ahmad sade:

Om en nasaré konverterar till islam i Makkah och vill vallfärda, beger han sig till Dhûl-Hulayfah och går in i Ihrâm därifrån.”