Beslag av omyndigas egendom

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (d. 1376)

Bahdjat-ul-Abrâr, sid. 125-126

Samurah bin Djundub (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Handen ansvarar för vad den har tagit till dess att den återlämnar det.”1

Den som beslagtar en galnings, en dåres eller ett barns egendom för att spara och bevara den varefter den förstörs utan missbruk eller slarv, har bara gjort en god handling och:

مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ

… rättsinniga människor kan inte klandras.”2

1at-Tirmidhî (1266) som sade att den är god och autentisk, Abû Dâwûd (3561), Ibn Mâdjah (2400) och Ahmad (19582). Svag enligt al-Albânî i ”al-Irwâ’” (1516).

29:90