Besked om kvinnan som reser ensam och fruktar endast Allâh

Ett besked behöver inte alltid vara överensstämmande med föreskriften. Exempelvis gav profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) besked om en kvinna som skulle resa från Hîrah och göra Tawâf runt Ka´bah och inte frukta någon annan än Allâh. Det betyder inte att en kvinna får resa utan mahram.

Likaså berättade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om att vi en dag skall följa de forna folkens vägar. Det betyder inte att det är tillåtet att göra det.