Beskaffenheten är okänd

Fråga: Hur kan vi bekräfta något och samtidigt säga att dess beskaffenhet är okänd?

Svar: Det är inte konstigt. Vi vet att vi själva har egenskaper som kunskap, förmåga och vilja. Vi vet dock inte hur alla dessa egenskapers beskaffenhet är. Vi hör och ser utan att veta hur hörseln och synen äger rum. Vi talar utan att veta hur vi talar. Även om vi vet något om allt det, så är vi okunniga om mycket annat. Det finns otaliga exempel på sådant. Om det gäller våra egenskaper, vad skall då sägas om Hans (subhânah) egenskaper?