Beskådningen av Allâh på Domedagen

´Allâmah Muhammad bin ´Abdil-´Azîz bin Mâni´ (d. 1385)
Hâshiyah ´alâ al-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 29-30

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

43 – Beskådningen är sann i förhållande till de troende – utan omfattning och föreställning.

44 – Som det står i vår Herres skrift:

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ

Den Dagen skall ansikten lysas upp av glädje – de får skåda sin Herre.”1

45 – Det betyder såsom Allâh (ta´âlâ) avser och vet. Alla autentiska och relaterade hadîther från sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är som precis som han har sagt.

46 – De betyder det han avsåg. Vi ska varken spekulera i sakfrågan med våra egna åsikter eller ana något med våra egna lustar.

47 – Den ende som förskonar sin religion är han som underkastar sig Allâh (´azza wa djall) och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och refererar allt han finner oklart till den som äger kunskap.

FÖRKLARING

På Domedagen kommer de troende att se sin Herre som är ovanför dem. Det har bekräftats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). De kommer verkligen att se sin Herre med sina syner liksom de ser månen och solen en molnfri natt och dag. Det har rapporterats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) via många vägar. Ingen annan än Mu´tazilah och de som tog efter deras villfarelse förnekar det. Ibn-ul-Qayyim sade:

De skall se Honom som är ovanför dem

De skall titta med ögonen som på solen och månen

Det har rapporterats från Allâhs sändebud via många vägar

Och ingen annan än han som har en osund tro förnekar det2

Vad beträffar det här livet, så ser ingen av Hans (subhânahu wa ta´âlâ) slavar Honom här. När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) blev frågad om han hade sett sin Herre svarade han:

”Det var ett ljus. Hur skall jag se Honom?”3

Det vill säga att det fanns ljus i vägen så att jag inte kunde se Honom. ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”Den som berättar för dig att Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har sett sin Herre har ljugit.”4

175:22-23

2an-Nûniyyah (2/407).

3Muslim (291).

4al-Bukhârî (4800) och Muslim (177).