Beskådning fordrar höghet

Ytterligare bevis är Allâhs (´azza wa djall) ord:

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

Allâh är himlarnas och jordens ljus.”1

Han kallade Sig själv för ljus. Enligt samfundet kan ljuset ha två betydelser:

1 – Ett hörbart ljus.

2 – Ett synbart ljus.

Den som säger att Allâh hörs utan att synas har förfelat när han dementerar beskådningen av sin Herre och beljugit Hans skrift och Hans profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord2.

De lärda har återberättat att ´Abdullâh bin ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

Tänk på Allâhs skapelse och tänk inte på Allâh (´azza wa djall). Avståndet mellan Hans fotpall och himlen är 1000 år och Allâh (´azza wa djall) är ovanför det.”3

Ett annat bevis är det som de lärda återberättar från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Slavens fötter kommer inte att förflyttas när han står framför sin Herre förrän han frågas om fyra saker; om hans liv och hur han har tillbringat det, hans ungdom och hur han har fördrivit den, hans egendom och hur han har tjänat den och var han har spenderat den och hans kunskap och hur han har praktiserat den.”4

De lärda har också återberättat att en man kom med en svart slavinna till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade:

”Allâhs sändebud! Jag vill frigöra henne i form av soning. Får jag göra det?” Han sade till henne: ”Var är Allâh?” Hon svarade: ”Ovanför himlen.” Han frågade: ”Vem är jag?” Hon svarade: ”Du är Allâhs sändebud.” Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Frige henne. Hon är förvisso troende.”5

Detta bevisar att Allâh (´azza wa djall) är över tronen, ovanför himlen6.

124:35

2Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

”Detsamma gäller hans argumentation för Allâhs höghet med att Allâh är ljus, vilket fordrar att Han syns. Beskådningen av Honom fordrar Hans höghet. al-Ash´arîs tal om beskådningen och högheten fordrar att de är förknippade med varandra.” (Bayân Talbîs-il-Djahmiyyah (4/462))

3Abûsh-Shaykh (1/212), Ibn Battah (2331), al-Bayhaqî i ”al-Asmâ’ was-Sifât” (2/46) och al-Asbahânî i ”at-Targhîb wat-Tarhîb” (1/388).

4Rapporterad av al-Bayhaqî via Mu´âdh bin Djabal och at-Tirmidhî (2417) via Abû Barzah al-Aslamî med formuleringen ”hans kropp” istället för ”hans ungdom”. Se ”Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb” (1/126)).

5Muslim (537), Abû Dâwûd (930), an-Nasâ’î (3/13), Mâlik (2/776), Ibn Abî ´Âsim (479), al-Bayhaqî, sid. 422, Ahmad (5/447), Abû Dâwûd at-Tayâlisî (1105) och Ibn Khuzaymah i ”at-Tawhîd”, sid. 121.

6Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

”Han argumenterade med denna hadîth för att bevisa att Allâh är ovanför himlen. Därmed vet man att han förbjöd inte den frågan. Tvärtom, han bekräftade den och fördömde dem som tolkar resningen över tronen med makt, dominans, förmåga och annat som för övrigt omfattar både tronen och allting annat. Han fastställde att resningen är särskild över tronen och att Han är ovanför tronen, inte bara att Allâh gjorde något ovanför tronen utan att vara över den.” (Bayân Talbîs-il-Djahmiyyah (1/135))