Berusande parfymer

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (41)

Fråga: Är det tillåtet att parfymera sig med berusande parfymer?

Svar: Om det är bekräftat att de berusar, betraktas de som sprit. I så fall är det otillåtet att parfymeras med dem. Det är faktiskt obligatoriskt att hälla ut dem. Det vill säga om det är bekräftat.