Berörda men ändå oberörda

Fråga: När vissa studenter hör de lärdas instruktioner och råd om att söka kunskap tror de att de berör andra människor och inte dem själva varefter de inte granskar sig själva för att korrigera sina avsikter. Vad råder ni kring det?

Svar: Det stämmer. Vi är förmodligen alla så. När vi hör hot och varningar tror vi att de berör andra. Vi tänker inte alls på att de är riktade mot oss. Vi säger att de handlar om andra, de försumliga, de lata… Vad är du då? Är inte du försumlig? Är du inte lat? Har du inga brister? Därav implementerar han det på andra. Det är en sjukdom.

När vi hör hot riktade mot de otrogna, syndarna och hycklarna i Qur’ânen, tillämpar vi det på andra. Vi tänker inte alls på att det är vi som är tilltalade. Det är vi som är de tilltalade. De andra är borta. De har fått träffa sin Herre. Nu läser du Qur’ânen som är ett bevis mot dig. Den tilltalar dig.