Beröm inte er själva

Imâm Muhammad bin ´Alî ash-Shawkânî (d. 1250)

Fath-ul-Qadîr (1/720)

Allâh (´azza wa djall) sade:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ

Har du inte lagt märke till dem som berömmer sig själva?”1

Till det hör storslagna titlar som består av beröm, såsom Muhyî-ud-Dîn (religionens upplivare) och ´Izz-ud-Dîn (religionens majestät).

بَلِ اللّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاء وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلاً

Men Allâh berömmer den Han vill; de skall inte få lida ens så mycken orätt som ryms på en tråd.”2

Det är Han (subhânah) som vet vem av Hans slavar som förtjänar att berömmas och vem som inte gör det. Låt slavarna låta bli att berömma sig själva och överlåta sakfrågan åt Allâh (subhânah). Slavarnas självberöm är bara osunda påståenden som grundas på egenkärlek och jakt på höghet, status och stolthet.

14:49

24:49