Beridning av stiftat djur

Imâm Abû Bakr Ahmad bin Muhammad al-Khallâl (d. 311)

al-Wuqûf wat-Taradjdjul, sid. 110

Mûsâ bin Sahl underrättade mig: Muhammad bin Ahmad al-Asadî berättade för oss: Ibrâhîm bin Ya´qûb berättade för oss, från Ismâ´îl bin Sa´îd som sade:

”Jag frågade Ahmad om det är tillåtet att berida ett stiftat djur i staden eller på landet. Han svarade: ”Det är harmlöst.” Jag frågade: ”Får han berida det med dess foder?” Han svarade: ”Det är harmlöst.” Jag frågade: ”Får han berida det för att göra en vallfärdsresa på det?” Han svarade: ”Det är harmlöst.”