Berget i helvetet

Abû Sa´îd al-Khudrî berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om Allâhs (´azza wa djall) ord “Jag skall låta honom utstå en klättring“[1]:

“Det är ett berg av eld som han kommer att åläggas att bestiga. När han placerar sin hand på det, smälter den, och när han lyfter upp den, återvänder den. När han placerar sin fot på det, smälter den, och när han lyfter upp den, återvänder den. Han kommer att klättra i sjuttio år. Därefter faller han ned lika länge.“[2]

Rapporterad av Imâm Ahmad och andra med liknande betydelse. at-Tirmidhî rapporterade den kortfattad med formuleringen:

“Klättringen är ett berg av eld som den otrogne kommer att bestiga i sjuttio år. Därefter faller han ned lika lång tid om och om igen.”

Han sade:

“Hadîthen är främmande och vi känner endast till att den rapporteras från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) via Ibn Lahî´ah från Darrâdj.”

Men även ´Amr bin al-Hârith har rapporterat den från Darrâdj, vilket rapporteras av al-Hâkim som sade:

“Berättarkedjan är autentisk.”

Simâk rapporterade från ´Ikrimah, från Ibn ´Abbâs som sade om versen “Jag skall låta honom utstå en klättring“:

“Det är ett berg i Elden.”

Vi har också rapporterat den via en väg som det finns svaghet i, nämligen från adh-Dhahhâk, från Ibn ´Abbâs som sade:

“Det är ett halt berg i Elden. Varje gång den trotsige syndaren försöker bestiga det, halkar han och faller i Elden.”

Ibn-us-Sâ’ib sade:

“Det är ett berg av lena stenar i Elden. Han beordras att bestiga det. När han väl kommer upp till toppen, tas han tillbaka till botten. Återigen beordras han att bestiga det och så kommer det att pågå om och om igen. Framifrån dras han av kedjor och bakifrån slås han av järnsläggor. Det tar fyrtio år att bestiga det.”

Shufayy bin Mâti´ sade:

“Det finns ett berg i helvetet som heter “Sa´ûd“. Det tar fyrtio år för den otrogne att bestiga det.”

Rapporterad av Ibn Abî Dunyâ.

[1] 74:17

[2] at-Tirmidhî (2579), Ahmad (3/75), Ibn Hibbân (2600) och al-Hâkim (2/507).