Berättelsen om pojken och bevis för självmordsattentat

Publicerad: 2011-08-27
Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: https://alfawzan.ws/node/13191
Datum: 1432-02-01/2011-01-01
https://www.youtube.com/watch?v=Eg1iIzCwZeI

Fråga: Det finns de som tillåter självmordsattentat och bevisar det med berättelsen om pojken. De säger att om muslimerna inte kan köra ut fienden ur sina länder, är det tillåtet för dem att praktisera dessa attentat. Vad säger ni om det?

Svar: Detta bevis är missförstått. Pojken dödade inte sig själv. Det var den tyranniske som dödade honom. Han dödade inte sig själv. Istället härdade han med att bli dödad för att kalla till islam. Han härdade med att bli dödad för att kalla till islam. För övrigt dödade han inte sig själv så att de skall kunna argumentera med det.