Berättarkedjan till Abu Hanifahs brev till al-Battî

Den fjärde boken handlar om ett brev som Imâm Abû Hanîfah skall ha skickat till Basrahs domare ´Uthmân bin Muslim al-Battî (d. 143). Brevet handlar om Irdjâ’ och Abû Hanîfahs ställning till det.

Brevet är återberättat via Yahyâ bin Mutarrif al-Balkhî, från Abû Sâlih Muhammad bin al-Husayn as-Samarqandî, från Abû Sa´îd Sa´dân bin Muhammad al-Bustî, från Abûl-Hasan ´Alî bin Ahmad al-Fârisî, från Nusayr bin Yahyâ al-Balkhî, från Muhammad bin Samâ´ah at-Tamîmî, från Abû Yûsuf, från Abû Hanîfah (rahimahullâh).

Yahyâ bin Mutarrif al-Balkhî, Abû Sâlih Muhammad bin al-Husayn as-Samarqandî, Abû Sa´îd Sa´dân bin Muhammad al-Bustî och Abûl-Hasan ´Alî bin Ahmad al-Fârisî är okända och kommer inte på tal i allmänna biografier eller ens i Hanafiyyahs biografier.

Nusayr bin Yahyâ al-Balkhî är också okänd. Han nämns bara i al-Qurashîs bok ”al-Djawâhir al-Mudhiyyah”. Det enda som nämns däri är att han dog 268 och studerade under en man vid namn Abû Sulaymân al-Djûzadjânî.

Hur är en berättarkedja om den består av fem okända människor? Hur skall ett budskap vara pålitligt om det återberättas av sådana människor? Om en enda okänd återberättare försvagar berättarkedjan, vad skall då sägas om den består av fem okända människor på raken? Berättarkedjan ser nämligen mörk ut.