Berätta något om Shaykh Muqbil

Fråga: Kan ni säga något om Shaykh Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î (rahimahullâh)? Vi har hört att han dog för två dagar sen.

Svar: Må Allâh förbarma Sig över honom. Jag tycker inte om lovord. Därför har ni inte hört mig hålla tal om någon lärd som dött innan honom. Allt har sin tid. I och med att jag ogillar handlingen ursäktar jag mig. Jag har rått hans studenter. Förhoppningsvis kommer de offentliggöra det på internet så att våra bröder kan gagnas av det.