Berätta för imamen att liket inte bad?

Fråga: Hos oss dör folk som inte bad. Ska vi berätta det för imamen så att de inte ber begravningsbönen för dem?

Svar: Nej. Se du till att inte be för dem, men tala inte om det för människorna.